Neznáme farby osobností

16. jún 2021

JOZEF FEČO

mladý amatérsky výtvarník, absolvent Strednej umeleckej škole v Prešove. . Vyštudoval v  odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011, prvým dielom je maľba Ježiša na plátne. Väčšinou maľoval temperou, vodovými farbami, venoval sa zátišiam. Neskôr prešiel na maľovanie na plátno, kde využíva temperu a akryl.

Vo svojej tvorbe sa venuje kresbe a maľbe. V motívoch preferuje hlavne portréty tvárí, akty, ale aj zátišia a krajinky.