Medzinárodný -maliarsky plenér

5.-7- augusta 2016

3. medzinárodný- maliarský plener Bardejov- Perla Horného Šariša.