Maľovaný Bardejov

23.-25. júl 2021

V dňoch od 23. 7.- 25.7.2021 zorganizovalo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove maliarsky plenér pod názvom Maľovaný Bardejov. Stretli sa tu neprofesionálni maliari bardejovského okresu, členovia klubu BARDAV, ktorí počas troch dní sa snažili zachytiť dominanty historického mesta Bardejov. Pod odborným vedením PaedDr. Miroslava Capovčáka  si vyskúšali techniku maľovania špachtľou, lektor ich taktiež oboznámil s princípmi výstavby obrazu, s prácou so svetlom a farbou. V podvečer každého dňa si spoločne medzi sebou vymieňali skúsenosti i porovnávali svoje práce.

Ukončenie plenéra sa uskutočnilo v nedeľu v popoludňajších hodinách s tým, že sa opäť radi stretnú na poplenérovej výstave 4. augusta 2021 v Galérii Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove.

Projekt z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.