Dotyky voskom

27.10.2021

Antónia HANUŠČÁKOVÁ

Je členkou klubu neprofesionálnych výtvarníkov BARDAV pri HOS.Každoročne sa zúčastňuje súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum a plenérov, ktoré organizuje HOS v Bardejove.Celý život sa venuje kreatívnej tvorbe. V dôchodkovom veku jej však učarovala enkaustika, ktorej sa venuje posledných 5 rokov. Medzi obľúbené motívy jej tvorby patria kvety, krajinky, ale aj abstrakty.

Enkaustika je slovo gréckeho pôvodu a dá sa preložiť ako vypálenie. Je to maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený včelí vosk s farebnými pigmentami vysokej kvality. Táto znovu objavená antická maliarska technika je známa z čias 200 až 300 rokov pred Kristom a bola používaná v grécko – rímskom umení. Známe sú Fajjumské múmiové portréty maľované enkaustikou, ktoré sa zachovali z obdobia rímskej nadvlády v Egypte. Vo vykopávkach na Fajjunskej oáze sa našli zbytky voskov, ktoré si zachovali pôvodnú farbu a tiež aj nástroje, ktorými sa v tom čase vosk nanášal.

Vďaka modernej technológii sa enkaustika otvorila širokej verejnosti a patrí k úžasným kreatívnym formám maliarstva. Nástrojmi na maľovanie sú enkaustická žehlička, vyhrievané perá s rozličnými násadkami, vyhrievané dosky, horúci vzduch a ďalšie nástroje. Ako podkladový materiál sa používa enkaustický papier, plátno, drevo, keramika.

Výhodou tejto techniky je, že ju môže skúsiť každý, kto má zmysel pre farebnosť, kompozíciu a predstavivosť.

Každé dielo vytvorené enkaustikou je nenapodobiteľný originál.