Čarovné pastelky 2016

12. mája- 30. júna 2016

12. ročník okresnej súťaže výtvarnej tvorivosti deti predškolských zariadení.