Boľšoj Teatr

31. mája 2017

Vernisáž výstavy obrazov žiakov Základnej umeleckej školy Michala Vileca.