A národ oboril sa na národ

5. septembra 2019

Vernisáž výstavy Medzinárodnej výstavy výtvarných prác k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny.