Výtvarníctvo

V Galérii Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove prezentujeme prácu neprofesionálnych výtvarníkov, ľudových remeselníkov prostredníctvom autorských výstav. Zabezpečujeme pravidelné stretnutia s klubom výtvarníkov, pre ktorých organizujeme workshopy, plenéry za účasti odborných lektorov.

V oblasti ľudovo-umeleckej činnosti organizujeme inštruktáže a záujmovo-vzdelávacie kurzy a stretnutia s ľudovými tvorcami. Snažíme sa zachovávať a propagovať ľudovú remeselnú výrobu v našom regióne prostredníctvom remeselníkov, ktorí tu pôsobia. Pravidelne organizujeme tvorivé dielne a kurzy pre deti ZŠ a dospelých so zameraním na tradičnú remeselnú výrobu s využitím prírodných materiálov. Zabezpečujeme prevádzku klubu paličkárok, ich pravidelné stretávanie, prezentáciu na verejnosti, hlavne na Veľkonočný a Vianočný jarmok remesiel.

STREET ART DUEL

29 -. apríla 2022

Prvé kolo výtvarnej súťaže STREET ART DUEL  pre umelcov, streetartistov a výtvarníkov.

Tvorivé dielne pre dospelých

19. máj 2022

Maľba na sklo

Tvorivé dielničky pre žiakov I. stupňa ZŠ

5.-6. máj 2022

Tvorivé dielničky pre žiakov I. stupňa ZŠ venované Dňu matiek

Výtvarné spektrum 2022

4. máj 2022

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie Regionálneho kola postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby “ VÝTVARNÉ SPEKTRUM“

Výtvarné spektrum 2022

26.4.2022

Regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Tvorivé dielničky pre žiakov

11.-13. 4. 2022

Tvorivé dielničky pre žiakov I. stupňa ZŠ

Zdobenie kraslíc drôtikom

7. 4. 2022

Tvorivé dielne pre dospelých

Veľkonočný jarmok remesiel

3. apríl 2022

Prezentácia ľudových remeselníkov

Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ

21.-24. marec 2022

Tvorivé dielne pre žiakov I. stupňa ZŠ

Maľovanie kraslíc voskom

17. marec 2022

Tvorivé dielne pre dospelých

Vesmír očami detí 2022

3. marec 2022

Celoslovenská výtvarná súťaž

Jarné prázdninové dielničky pre deti

22.-25.2.2022

Tvorivé dielničky pre deti

Výroba sviečok

20.1.2022

Tvorivé dielne pre dospelých

Pečenie perníkov a výroba vianočných ikebán

15.december 2021

Najkrajší adventný veniec a vianočná ikebana

8. december 2021

Súťaž v tvorbe vencov a ikebán

Vianočná pohľadnica

8. december 2021

Výtvarná súťaž pre deti materských, základných a umeleckých škôl

Maľba na sklo

29.6.2021

Tvorivé dielne pre dospelých

Dotyky voskom

27.10.2021

Vernisáž výstavy enkaustických obrazov Antónie Hanuščákovej

Tvorivé dielničky pre rómskych žiakov

27.-29. september 2021

Tvorivé dielničky pre rómskych žiakov