Prázdninové tvorivé dielničky

8.-12. augusta 2022
Pozývame všetky deti od 8 rokov na „Prázdninové Tvorivé dielničky“.
Už 8.-12 augusta 2022 od 9:00 do 12:00 v Dielni ľudových remesiel
Tešíme sa na Vás