My Street Films SK

Národné osvetové centrum v spolupráci s HOS Bardejov spúšťa nový vzdelávací projekt My Street Films SK.

https://www.youtube.com/watch?v=EQ4DvtCpiu8

Zmyslom projektu je vzdelávanie v oblasti tvorby dokumentárneho filmu s presahmi k občianskej žurnalistike. Je určený záujemcom a záujemkyniam bez nevyhnutnosti predošlého formálneho filmového vzdelania – teda pre všetkých tých, ktorých lákajú možnosti filmového média na vyjadrenie vlastného pohľadu na svet a svoj bezprostredný životný priestor. Na začiatku každého ročníka je otvorená výzva na prihlasovanie autorských námetov, z ktorých porota vyberie približne 8 najzaujímavejších. Ich autori a autorky získajú jedinečnú možnosť rozvinúť ich a realizovať do podoby krátkeho dokumentárneho filmu. To všetko pod inšpirujúcim lektorským vedením s dôrazom na dramaturgickú výstavbu a systematickú prácu na vlastnom filmovom projekte.

My Street Films SK je niekoľkomesačný vzdelávací formát, ktorý účastníkov a účastníčky prevedie procesom tvorby krátkeho autorského dokumentárneho filmu od námetu až po výsledný filmový tvar pod vedením výrazných osobností slovenskej dokumentaristiky. Na jeho začiatku je open call námetov, z ktorých lektori vyberú 6 – 8 najzaujímavejších. Program ročníka 2022 počíta s tromi prezenčnými workshopmi a priebežnými online konzultáciami.

1. workshop, 8. – 10. apríl 2022, Bratislava

Úvodné stretnutie bude venované diskusii o námetoch, literárnej príprave projektov a základom tvorby scenára dokumentárneho filmu.

2. workshop, leto 2022 (termín a miesto budú upresnené)

Letné stretnutie sa sústredí na réžiu dokumentárneho filmu a prácu s ľuďmi pred kamerou. Jeho súčasťou budú konzultácie prvého nakrúteného materiálu.

3. workshop, 14. – 16. september 2022, Bardejov

Záverečný workshop bude venovaný strihu a strihovej dramatugii. Účastníci a účastníčky projektu od lektorov a prizvaných hostí získajú prvú spätnú väzbu na hrubý strih svojho filmu, aby mohli realizovať posledné zásahy do jeho štruktúry a spôsobu rozprávania. Spoluorganizátorom tretieho workshopu je Hornošarišské osvetvé stredisko v Bardejove.

My Street Films SK Award

Výsledné filmy budú odprezentované na jesennej slávnostnej premiére, ktorej súčasťou bude vyhlásenie víťazného filmu.

VIAC NA WEBE: https://mystreetfilms.nocka.sk/