KONTAKT 2022

5. júna 2022

Hornošarišské osvetové stredisko vás srdečne pozýva na krajské kolo 23.ročníka postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov populárnej hudby KONTAKT 2022.

„Postupová súťaž a prehliadka autorskej populárnej hudby je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Je určená mládeži a dospelým, zameraná na hudobné žánre populárnej hudby.“
 
  „Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti populárnej hudby .“
 
  Súťaž prebieha v 2. kategóriach: 
 I. kategória – Jednotlivci a dvojice
 • maximálne 3 skladby,
 • maximálne 15 minút; 
II. kategória – Hudobné skupiny
 • maximálne 3 skladby, 
• maximálne 20 minút.
 
Krajské kolo, ktoré usporadúva HOS v Bardejove sa uskutoční dňa 5. júna 2022, na ktoré je spustené prehlasovanie od 29. 4.2022 do 29.5.2022.
 
 
V prílohe tohto e-mailu nájdete aj Propozície, s bližšími podmienkami súťaže.